Werkpleziermodel gesprekskaarten

Om het gesprek te starten over werkplezier en al haar facetten heeft Bedrijfjewerkplezier gesprekskaarten ontwikkeld. Het spel bestaat uit alle 16 elementen van werkplezier en de 4 clusters. Er zijn verschillende mogelijkheden om met de kaarten aan de slag te gaan. Hieronder staan een paar suggesties. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wil je ook deze gesprekskaarten? Dat kan door een mailtje te sturen naar gowithjo@bedrijfjewerkplezier.nl.

Prijs: €17,95 per stuk (exclusief verzendkosten)

 

Tips voor een BILA of inzetbaarheidsgesprek

Wat brengt ons verder?

Stap 1: Leg de vier clusterkaarten op tafel. Pak de elementen van werkplezier kaarten en laat de speler zelf bepalen welk element onder welk cluster hoort volgens hem/haar. Elke rangschikking is goed.

Stap 2. Vraag waarom de kaarten zo gerangschikt zijn.

Stap 3. Vraag de speler 6 elementen uit te kiezen die hij of zij het belangrijkst vindt. Vraag waarom de speler juiste deze elementen heeft uitgekozen.

Stap 4. Vraag de speler uit alle elementen maximaal 4 kaarten te kiezen waar hij of zij aandacht aan wil geven, dit kan vanuit een positieve of vanuit een negatieve gedachte zijn.

Stap 5. Vraag de speler: WAT BRENGT ONS VERDER? Voer het gesprek over wat jullie wederzijds nodig hebben om de gekozen onderwerpen te verbeteren.

Voer hierover het gesprek, leg vast wat je nu kunt afspreken, wat je later kunt afspreken en wat je niet kunt afspreken.

Stap 6. Vraag hoe de speler terugkijkt of het gesprek en welke eerste stap je speler nu gaat maken.

Voor elke stap geldt: Vraag door, luister goed en vat samen wat je denkt te hebben gehoord. Vraag terugkoppeling.

 

Tips voor een Teamgesprek

Prioriteiten stellen

Gebruik om de kaarten een bepaalde volgordelijkheid te laten maken. Laat de groep bepalen met welke thema’s ze aan de slag willen. Je kunt hier ook nog een rangschikking in maken naar belangrijkheid. Wat is het meest urgent en wat is ook belangrijk maar hoeft niet direct te worden opgepakt?

Laat de groep nu één onderwerp kiezen. Doe een brainstorm om ideeen te genereren. Maak vervolgens een shifting tussen de haalbare ideeen en de niet haalbare ideeen bijvoorbeeld door een COCD box te maken.

Maak afspraken over wat je gaat oppakken: direct, snel en later.

 

Het lot bepaalt

Schud de elementenkaarten goed en verspreid ze over de tafel. Laat de groep maximaal 3 kaarten kiezen. Het lot heeft bepaald over welke onderwerpen jullie gaan praten. Je kunt er voor kiezen om in groepen uiteen te gaan en ieder één onderwerp te bespreken. Dan is één gespreksleider per tafel wel handig. Vervolgens presenteert ieder groepje de opbrengst in de groep. Noteer dit op een flipover. Nu krijgt ieder groepje één van de andere onderwerpen en herhaalt zich het ritueel. Na 3 rondes kan de balans worden opgemaakt en een prioritering met actiepunten.

Deze spelvorm kun je ook gebruiken in een bila, dan laat je de werknemer 3 kaarten pakken en zijn dat de onderwerpen van het gesprek.

Let op! Het is belangrijk om je te realiseren dat als je kiest voor deze spelvorm het onderwerp “salaris” ook getrokken kan worden. Afhankelijk van in wat voor soort organisatie je werkt kan het verstandig zijn om deze kaart tijdelijk uit het spel te halen in de teamversie van deze spelvorm omdat je niet in elke organisatie invloed hebt op je salaris. Wees hier open over zodat er geen misverstand over bestaat.

 

Over de streep

Bij deze werkvorm laat je de groep maximaal 6 elementen kiezen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door te turven, de onderwerpen met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde.

Stap 1: Laat het team per element een stelling verzinnen. Bijvoorbeeld bij de het element Regelruimte “ik heb veel ruimte om mijn eigen dagindeling te bepalen”.

Stap 2: Schrijf elke stelling op een papier

Stap 3: Leg de eerste stelling in het midden van de ruimte. Zet de groep achter de streep. Stel de vraag: In hoeverre ben je het eens met de stelling? De mensen die het niet eens zijn blijven achter de streep, hoe verder je van de streep af komt hoe minder je het eens bent. De mensen die het eens zijn stappen over de streep, hoe dichter bij de stelling, hoe meer ze het eens zijn met de stelling.

Stap 4: Kijk wat je ziet, benoem en ga het gesprek aan. Waarom staat iemand op een bepaalde plek? Noteer inzichten op een flipover.

Stap 5: Herhaal stap 3 en 4 met de volgende stelling.

 

En heb je hulp nodig bij het faciliteren van gesprekken neem dan contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.